Ga naar de homepage Neem contact op per telefoon Neem contact op per e-mail
In de watten leggen - Aandacht en Ondersteuning voor Ouderen

Privacyverklaring Indewattenleggen VOF

Persoonsgegevens worden ten alle tijde slechts opgeslagen, indien u een aanvraag voor een dienst doet bij of een dienst afneemt van Indewattenleggen.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemers: Jacqui van Heijster en Roos Timmermans
Onderneming: Indewattenleggen VOF
Adres: Stalbergweg 93
Postcode: 5913 BK
Plaats: Venlo
Land: Nederland
E-mail: info@indewattenleggen.nl
Telefoonnummer: 06-49989474
KvK-nummer: 14126266

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Indewattenleggen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indewattenleggen houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw nadrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Indewattenleggen verwerkt onderstaande persoonsgegevens als u gebruikmaakt of wenst te maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam cliënt;
 • Voor- en achternaam contactpersoon van cliënt;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam, adresgegevens en telefoonnummer van huisarts;
 • BSN-nummer;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke en/of telefonisch correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Indewattenleggen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Anamnese;
 • Gezondheid gerelateerde informatie;
 • Verslaglegging begeleiding;
 • Verslaglegging evaluaties.

Wanneer u zich meldt voor onze diensten of wanneer u ons verzoekt om contact met u op te nemen, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze kunnen worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem en zullen uitsluitend worden gebruikt om diensten aan u te leveren, en wel met de volgende doelstellingen:

 • Het zo goed mogelijk uitvoering geven aan onze dienstverlening;
 • U te kunnen bellen of e mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Communiceren over begeleiding en/of het maken van afspraken;
 • Ter afhandeling van uw betaling;
 • Administratieve doeleinden.

Persoonsgegevens worden ook bewaard als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

U persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Indewattenleggen. Wij verstrekken geen gegevens zonder uw toestemming aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of een overeenkomst tussen u en Indewattenleggen.

Hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard

Indewattenleggen bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.

Kortom

Als Indewattenleggen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens zijn wij op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en daar zullen wij met respect mee omgaan. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens.

Indewattenleggen VOF
Stalbergweg 93
5913 BK Venlo, Nederland
Tel.: 06-49989474
E-mail: info@indewattenleggen.nl